TẦM NHÌN

Từ năm 2025, trở thành 1 trong 10 công ty hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực thiết kế và thi công kiến trúc nội thất.

Từ năm 2030, trở thành Chủ đầu tư các dự án quy hoạch xây dựng quy mô lớn, đẳng cấp quốc tế.