Từ khi đi vào hoạt động đến nay, Công ty đã tham gia thi công nhiều công trình, dự án lớn, nhỏ… Chúng tôi đã đạt được một số thành quả nhất định đồng thời cũng có nhiều đổi mới trong hoạt động kinh doanh, sản xuất. Chúng tôi đã phát triển thành Công ty đa chức năng hoạt động chuyên nghiệp, đầy sáng tạo, khẳng định thương hiệu LÊ ANH Architects.